آبان 1394 18:29:44 نشست فرصتهاي سرمايه گذاري شركت هاي ژاپني در طرح هاي قطار شهري ايران تشكيل شد

آبان 1394 18:29:44 نشست فرصتهاي سرمايه گذاري شركت هاي ژاپني در طرح هاي قطار شهري ايران تشكيل شد

نشست مشترك فرصتهاي سرمايه گذاري شركت هاي ژاپني در طرح هاي قطار شهري ايران از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور وبا همكاري آژانس همكاريهاي بين المللي ژاپن "جايكا" در اين سازمان تشكيل شد.به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، در ابتداي اين نشست علي نوذرپور معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ضمن خوش آمدگويي به مدعوين و مهمانان درباره اهداف اين نشست و چگونگي آغاز اين پل ارتباطي توضيحاتي را ارائه نمود. وي در ابتداي سخنان خودگفت : جمهوري اسلامي ايران تاكنون پنج برنامه توسعه خود را پشت سر گذاشته و اكنون در آغاز تدوين برنامه ششم و همزمان با رفع تحريم ها فرصت مناسبي است تا نگاه ويژه و مناسبي به موضوع مهم و استراتژيك مديريت شهري علي الخصوص جايگاه حمل و نقل درون شهري و رفع معضلات چندگانه اين مهم با بهره مندي ازتجربيات بين المللي در حوزه هاي دانش فني و تكنولوژيكي و يافتن راه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته شود.نوذرپور در ادامه افزود: چندين مساله مهم در خصوص وضعيت حمل و نقل درون شهري در كشور با آن مواجه هستيم كه لزوم توجه و اهميت به مقوله حمل و نقل درون شهري را عليرغم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته دو چندان مي كند. وي با اشاره به مواردي همچون افزايش تراكم ترافيك به دليل افزايش شاخص هاي جمعيتي و ارتقاء سطح رفاه عمومي و بدنبال آن رشد استفاده از خودروهاي شخصي و عدم تناسب اين افزايش تعداد با سطح معابر ترددي اظهار كرد: كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي به دليل بالا بودن عمر ناوگان و فرسودگي آن نيز علي رغم اقدامات زيادي كه در دو دهه گذشته انجام شده است ، بعنوان يكي از معضلات مهم در اين حوزه مطرح مي باشد.وي همچنين گفت: بالا بودن تقاضاي سفرهاي درون شهري و عدم تناسب ساختارهاي طراحي شهري با سامانه هاي حمل و نقل و مسايلي همچون افزايش ميزان آلودگي هاي محيط زيستي علي الخصوص آلودگي هواي شهرها نيز مزيد بر علت شده است تا اهميت حوزه حمل و نقل درون شهري در برنامه ريزي ها كلان دولت جمهوري اسلامي ايران از اهميت بالا و بسيار مهمي برخوردار شود.نوذرپور در ادامه در توضيح چگونگي آغاز همكاري هاي في مابين با آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن "جايكا" ، در ادامه گفت: يكي از برنامه هاي مهم كه همواره در دولت تدبير و اميد پيگيري مي شود و با رفع تحريم ها نسبت به آن اميدوارشده ايم آغاز همكاريهاي بين المللي به منظور بهره مندي از تجربيات مشابه و پيشرو در كشورهاي ديگر از جمله ژاپن مي باشد.وي همچنين گفت: از سال گذشته برنامه هايي را با سازمان همكاريهاي بين المللي ژاپن "جايكا" آغازكرديم كه در گام نخست معاونان حمل و نقل ترافيك شهرداريها و مجموعه هاي مرتبط با حمل و نقل درون شهري  بازديدي را از سامانه هاي ريلي ژاپن كه يكي از متنوع ترين سامانه ها ي حمل و  نقل درون شهري در نوع خود و نسبت به سامانه هاي حمل و نقل درون شهري ايران مي باشند را داشتند و از نزديك با چگونگي بهره برداري و مديريت اين سامانه ها آشنا شدند.  نوذر پور در پايان گفت: نسبت به آغاز بعنوان يك كارشناس مديريت شهري اين روند خوشبين هستم و اميدوارم تمامي همكاران و كارشناسان و مديران از فرصت فراهم شده نهايت بهره مندي را داشته باشند. در ادامه اين نشست موري مدير بخش خاورميانه سازمان همكاري هاي بين المللي ژاپن و ايواما مدير دپارتمان زيرساخت اين نهاد و دو تن از كارشناسان متخصص در امور زير ساختهاي حمل و نقل شهري ژاپن به مباحثي را در خصوص برنامه ريزي شهري و حمل و نقل شهري بيان نمودند.در بخش دوم اين نشست نيز نمايندگان شهرداريها، آخرين وضعيت طرح هاي قطار شهري خود را تشريح نمودند.