اظلاعیه مهم سازمان پايانه هاي مسافربري شهر مقدس مشهد

اظلاعیه مهم سازمان پايانه هاي مسافربري شهر مقدس مشهد

 

   حسب اطلاعیه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری شهر مقدس مشهد

 

جهت پذیرایی پارکینگ ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری مراجعین و هیات های مذهبی به شهر مقدس مشهد  در فضاهای به شرح ذیل پیش بینی شده است :

  1. پارکینگ پایانه مسافربری امام رضا  (علیه السلام ) واقع در بزرگراه شهید کلانتری – حاشیه میدان انقلاب ( با ظرفیت 800 دستگاه )

 

  1. پارکینگ پایانه مسافربری معراج واقع در میدان شهید فهمیده – انتهای بلوار طوس (با ظرفیت 100 دستگاه )

 

 

  1. پارکینگ پایانه مسافربری راه ابریشم واقع درابتدای شهرک شهید رجائی – مقابل میدان بار رضوی ( با ظرفیت 100 دستگاه )

 

  1. پارکینگ پایانه درون شهری انقلاب – واقع در میدان انقلاب (با ظرفیت 60 دستگاه )
  2. مجتمع آیه ها برای پارک اتوبوس های شرکت جوان سیر

 ( در صورت نیاز برای اتوبوس های دیگر هماهنگ خواهد شد . )