آقای ابراهیم ابراهیم به سرپرستی سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری اسلامشهر منصوب شد

آقای ابراهیم ابراهیم به سرپرستی سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری اسلامشهر منصوب شد

طی حکمی ازسوی شهردار اسلامشهر آقای ابراهیم ابراهیم به سرپرستی سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری اسلامشهر منصوب شد

آقای عباسی مدیر عامل اتحادیه سازمان های پایانه های  مسافربری شهردار های کشور این انتصاب را به ایشان تبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت کردند.