آقای امیر دبیری فر به سرپرستی سازمان حمل نقل بار ومسافر شهرداری بروجرد منصوب شد

آقای امیر دبیری فر به سرپرستی سازمان حمل نقل بار ومسافر شهرداری بروجرد منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار بروجرد،آقای مهندس امیر دبیری فر به سمت سرپرستی سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداری  بروجرد منصوب شد.آقای عبادی مدیر عامل اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهردارهای کشور، این انتصاب شایسته را از طرف اتحادیه وهیئت مدیره اتحادیه به ایشان تبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت نمودند