آقای رضایی ، سرپرست ُسازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد شد

آقای رضایی ، سرپرست ُسازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد شد

طی حکمی از سوی شهردار نجف آباد،آقای مهندس رضایی به سمت سرپرستی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری  نجف آباد منصوب شد.آقای عبادی مدیر عامل اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهردارهای کشور، این انتصاب شایسته را از طرف اتحادیه وهیئت مدیره اتحادیه به ایشان تبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت نمودند