آقای عباس محبوبی مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان شد

آقای عباس محبوبی مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان شد

طی حکمی از سوی شهردار اهواز،آقای مهندس عباس محبوبی به سمت مدیر عامل  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری  اهواز منصوب شد.آقای عبادی مدیر عامل اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهردارهای کشور، این انتصاب شایسته را از طرف اتحادیه وهیئت مدیره اتحادیه به ایشان تبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت نمودند