برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل درجزیره کیش

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل درجزیره کیش

درتاریخ 23/1/ 97 وهماهنگی با مدیران عامل سازمان پایانه ها و رؤسای سازمان های بار و مسافر شهرداری های کشور، دوره آموزشی پدافند غیر عامل با حضور آقایان؛ مهندس موفق مدیر کل حراست، دکتر شیراوند رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی و مهندس صابری کارشناس دفتر حمل ونقل سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور برگزار گردید