برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل درجزیره کیش

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل درجزیره کیش