تاكيد مهندس خندان دل بر پايدارسازي درآمد شهرداري ها

تاكيد مهندس خندان دل بر پايدارسازي درآمد شهرداري ها

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور گفت: زماني كه  محدوديت سرمايه هاي جاري كشور بودجه هاي تخصيصي به بخش مديريت شهري را كاهش مي دهد بايد راه كارهاي جايگزيني را براي كمك به شهرداري ها يافت.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه اصفهان، هوشنگ خندان دل در جلسه مشترك كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان با بيان اينكه ناوگان حمل و نقل شهري نيازمند نوسازي و به روز رساني است، اظهار كرد: كلان شهر صنعتي اصفهان به واسطه تقابل با مصاديق توسعه نوين شهري با مشكلات بسياري رو به رو است و به همين دليل نيز لازم است مسئولان كشوري براي تكميل پروژه قطار شهري اصفهان تمهيدات ويژه اي بينديشند.وي از پايبندي دولت به بند "ق" تبصره 2 قانون برنامه و بودجه براي كمك به تخصيص اعتبار به شهرداري ها خبر داد و افزود: شوراي اقتصاد از طريق موافقت با ظرفيت هاي موجود در اين تبصره نه تنها اقدام به تخصيص 17 هزار دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل شهري شهرهاي كشور كرده، بلكه با كمك اين تبصره مي توان در نوسازي و تكميل قطار شهري نيز گام هاي موثرتري برداشت.معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور درباره آخرين مصوبات هيئت وزيران در خصوص ناوگان حمل و نقل شهري كلان شهرها گفت: همه كلان شهرهاي كشور بايد هر چه زودتر به يك خط قطار شهري مجهز شوند.خندان دل با اشاره به تنظيم دو لايحه خوب و كارآمد در وزارت كشور ادامه داد: لايحه اول ايجاد مديريت يك پارچه شهري را هدف قرار داده تا از اين طريق تصدي گري دولت در بخش هاي شهري را به حداقل برساند و لايحه دوم نيز زمينه هاي مساعدي براي پايدار سازي درآمد شهرداري ها را فراهم مي كند.وي با ابراز نارضايتي از درآمد 70 درصدي شهرداري ها از بخش ساخت و ساز خاطر نشان كرد: محصول پياده سازي اين سياست نادرست در شهرهاي كشور تراكم هاي زياد و صدور حق تجاوز مردم به حريم خصوصي يكديگر از سوي شهرداري ها است در حالي كه شهرداري ها بايد توانايي تامين هزينه هاي جاري خود از محل اخذ عوارض نوسازي را به دست آورند .معاون عمراني وزير كشور هدف لوايح پيشنهادي وزارت كشور را كاهش 35 درصدي درآمدهاي ناشي از ساخت و ساز در سال هاي آينده عنوان و تصريح كرد: زماني كه محدوديت سرمايه هاي جاري كشور بودجه هاي تخصيصي به بخش مديريت شهري را كاهش مي دهد بايد راه كارهاي جايگزيني را براي كمك به شهرداري ها يافت و زمينه زندگي آرام و توام با امنيت را براي همه مردم كشور فراهم كرد.