تغييرات جديد قانون معاينه‌فني خودروها

تغييرات جديد قانون معاينه‌فني خودروها

دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از دوره يكساله معاينه فني براي انواع وسايل نقليه شخصي و دولتي سبك و موتورسيكلت خبر داد و گفت: اين دوره زماني براي وسايل نقليه سنگين شش ماهه خواهد بود كه توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد. مهدي يدي همداني در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا(، افزود: دوره زماني معاينه فني براي انواع وسايل نقليه عمومي سبك و سنگين اعم از درون شهري و برون شهري با عمر 10 سال يا كمتر، 6 ماهه و براي عمر بيشتر از 10 سال، سه ماهه خواهد بود در حقيقت براي خودروهايي كه سن بيشتري دارند دوره‌هاي معاينه فني كوتاه تر شده است. وي افزود: دوره زماني معاينه فني انواع وسايل نقليه فوريت‌هاي پزشكي و امدادي مانند آمبولانس، آتش نشاني و امداد خودروها اعم از سبك، سنگين و موتور سيكلت 6 ماهه خواهد بود. همداني ادامه داد: در مورد خودروهايي كه از سوخت سي ان جي استفاده مي كنند نيز در ماده (6) آيين نامه پيش بيني شده است تا چنانچه در بحث مخزن مشكلي داشته باشند معاينه فني براي آنها صادر نشود. همچنين انواع وسايل نقليه داراي سوخت سي ان جي سبك با پلاك شخصي و دولتي هر سه سال بازرسي چشمي و هر 6 ماه بايد آزمايش هاي هيدرواستاتيك را انجام دهند. اين دوره زماني براي وسايل نقليه سبك با پلاك عمومي هر دو سال بازرسي چشمي و هر 6 ماه آزمايش‌هاي هيدرواستاتيك خواهد بود. وي تاكيد كرد: وسايل نقليه داراي سوخت سي ان جي سنگين با هر نوع پلاكي بايد هر دو سال بازرسي چشمي و هر 6 ماه آزمايش هاي هيدرواستاتيك را انجام دهند. دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به وجود ابهامات و مشكلات در فرآيند معاينه فني و نارسايي هايي كه در آيين نامه قبلي مصوب سال 1382 وجود داشت گفت: وزارت كشور با برگزاري جلسات كارشناسي متعدد و همفكري وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد و شهرداري هاي كشور آيين نامه جديدي در تيرماه سال جاري براي تصويب به دولت ارسال كرد و پس از انجام بحث هاي كارشناسي در جلسه 19 آذرماه اين پيشنهاد به تصويب هيئت وزيران رسيد و در 14 ديماه توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد.وي افزود: برخي تعابير مربوط به معاينه فني اصلاح شده و ساختار معاينه فني در سطح ملي، استاني و شهري به صورت كامل تعريف شده است در صورتي كه در آيين نامه قبلي ابهامات زيادي در اين تعاريف و ساختارها وجود داشت.

كنترل معاينه فني خودروها مكانيزه مي شود

همداني با اشاره به راه اندازي سامانه ملي يكپارچه معاينه فني تا خردادماه سال آينده به عنوان يكي ديگر از بندهاي ماده (1) اين مصوبه گفت: اين سامانه به صورت آنلاين و برخط در اختيار تمام مراكز معاينه فني خودرو كشور قرار مي گيرد. در فرآيندهاي سامانه هيچ اقدامي با دخالت نيروي انساني انجام نمي‌شود و از لحظه ورود خودرو به مركز تا زمان خروج تمام اطلاعات به صورت مكانيزه ثبت مي شود.وي تاكيد كرد: نتايج تمام آزمايش‌ها و اعتبار زماني معاينه فني هر خودرو در اين سامانه ثبت مي‌شود و پليس هم به اين اطلاعات دسترسي خواهد داشت. در اين مصوبه آمده است هر آزمايش كه در مراكز معاينه فني انجام مي شود بايد يك مهندس مكانيك داراي مدرك كارشناسي آنها را تاييد كند.وي افزود: وزارت كشور، شهرداري ها و وزارت راه در يك همكاري مشترك تا خردادماه سال 1394 سامانه ملي يكپارچه معاينه فني در كشور راه اندازي مي‌كنند و پس از راه اندازي اين سامانه تنها معاينه فني معتبر خواهد بود كه از طريق سامانه صادر شده و هر معاينه فني بعد از خرداد 94 خارج از اين سامانه صادر شود وجاهت قانوني ندارد و پليس راهنمايي و رانندگي با خودروهايي كه برگه معاينه فني از مراكز دريافت نكرده‌اند برخورد قانوني مي كند.وي تاكيد كرد: پيش بيني شده در آينده بتوانيم از طريق دوربين‌هاي موجود در سطح شهر براي ثبت تخلفات معاينه فني هم استفاده كنيم و كنترل معاينه فني خودروها مكانيزه انجام شود در حقيقت اين كنترل علاوه بر افسران پليس توسط دوربين‌هاي ثبت تخلف نيز صورت مي گيرد.همداني درخصوص نحوه عملياتي شدن كنترل مكانيزه معاينه فني خودروها گفت: تمامي مراكز و پليس راهنمايي و رانندگي به سامانه ملي يكپارچه معاينه فني متصل مي شوند و اطلاعات بين پليس و مراكز معاينه فني مبادله مي شود؛ به طوري كه پس از خروج خودرو از اين مراكز اطلاعات معاينه فني در سامانه ثبت مي شود به اين ترتيب خودرو در هر نقطه اي از كشور معاينه فني گرفته باشد، اطلاعات در سامانه ثبت شده و در تمام نقاط كشور اين معاينه فني معتبر خواهد بود.

كوتاه شدن دوره هاي معاينه فني براي خودروهايي كه سن بيشتري دارند

وي تاكيد كرد: در آيين نامه جديد پيش بيني شده مراكزي كه گواهي معاينه فني خلاف واقع يا جعلي صادر مي كنند؛ شهرداري ها و سازمان راه داري موظف هستند با قيد فوريت اين مراكز را به مراجع قضايي معرفي كنند و هر برگه معاينه فني كه به صورت غير واقع صادر بشود به عنوان جعل سند با آن برخورد مي‌شود.دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ابراز اميدواري كرد: بخشي از مشكلات معاينه فني با اين آيين نامه مرتفع شود و با همكاري تمامي دستگاه‌ها موضوع معاينه فني در قالب اين آيين نامه ساماندهي شود.همداني تاكيد كرد: تصويب نامه جديد جايگزين تصويب نامه اي شد كه در سال 1382 در مورد موضوع معاينه فني به تصويب رسيده بود و از لحظه ابلاغ براي همه دستگاه‌ها لازم الاجراست.