حكمي از سوي مهدي جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، حسين رجب صلاحي به سمت معاون امور شهرداري هاي اين سازمان منصوب شد.

حكمي از سوي مهدي جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، حسين رجب صلاحي به سمت معاون امور شهرداري هاي اين سازمان منصوب شد.

طي حكمي از سوي مهدي جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، حسين رجب صلاحي به سمت معاون امور شهرداري هاي اين سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، متن حكم دكتر جمالي نژاد در خصوص انتصاب حسين رجب صلاحي به شرح ذيل است:

" نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده، به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان معاون امور شهرداري ها منصوب مي نمايم.

اميد است با استعانت از پروردگار يكتا در توزيع عادلانه خدمات و امكانات در شهرها، ايجاد محيط سالم شهري، اتخاذ تدابير اجرايي موثر و بكارگيري خلاقيت و نوآوري در اداره امور و ايجاد تعامل و همكاري با مديران شهري كشور، معاونين، مديران و همكاران سازمان، موجبات شكوفايي هرچه بهتر خدمت رساني به آحاد هموطنان عزيز در اقصي نقاط كشور و نيل به اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي و منويات مقام معظم رهبري(مدظلهه العالي) و سياستهاي دولت تدبير و اميد ميسر گردد."

رجب صلاحي پيش از اين در سمت مديركل دفتر حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خدمت مي كرد.