دبير شوراي عالي ترافيك: راه‌اندازي سامانه يكپارچه معاينه فني ايران پيش‌شرط‌ حذف طرح زوج و فرد است

دبير شوراي عالي ترافيك: راه‌اندازي سامانه يكپارچه معاينه فني ايران پيش‌شرط‌ حذف طرح زوج و فرد است


دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با تاكيد بر اجراي سامانه يكپارچه معاينه فني ايران (سيمفا)، گفت: لازمه اجراي طرح "محدوده كم آلاينده" (LEZ) برخورداري كشور از سامانه يكپارچه معاينه فني است كه توسط وزارت كشور پيگيري مي شود.مهدي يدي همداني در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، درباره راه اندازي سامانه يكپارچه معاينه فني ايران به عنوان يكي از مقدمات اجراي طرح كم‌آلاينده در شهر تهران، گفت: در اين سامانه تصميم گرفته شده تا سرورهاي معاينه فني سراسر كشور در ديتا سنتر وزارت كشور مستقر و از بسترهاي ارتباطي وزارت كشور براي اجرايي كردن اين سامانه استفاده شود تا مراكز معاينه فني سراسر كشور به سامانه متصل شوند.وي افزود: اين سامانه به وزارت راه و شهرسازي و نيروي انتظامي نيز متصل مي شود و همچنين خطوط معاينه فني در مراكز مختلف به صورت مستقل به سامانه متصل مي شوند و كليه فرآيندهاي پذيرش خودرو، آزمون هاي فني و صدور كارت معاينه فني از طريق سامانه انجام مي شود. به طور كلي تمامي عناصري كه داخل يك مركز معاينه فني وجود دارد به عنوان جزئي از يك شبكه بزرگ كار خواهند كرد.وي تاكيد كرد: اجرا و تكميل اين سامانه بر اساس مصوبه دولت بايد تا پايان خردادماه انجام شود ولي در اين راستا مشكلاتي در سطح ملي وجود دارد كه تلاش مي كنيم در مهلت تعيين شده سامانه يكپارچه معاينه فني ايران آماده شود.دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به وجود 400 مركز معاينه فني در كشور گفت: از اين مراكز تنها 50 مركز به سامانه فعلي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طراحي شده، متصل نيستند كه اين 50 مركز در تهران و برخي از كلانشهرهاي كشور مستقر هستند.همداني تاكيد كرد: عدم اتصال به اين سامانه به معناي اين نيست كه در تهران معاينه فني به صورت كامل انجام مي شود و در ديگر شهرها اين فرآيند به صورت كامل اجرا نمي شود؛ مشكل موجود اين است كه اگر چه معاينه فني در مراكز ديگر كامل انجام مي شود اما چون سامانه جامع و كاملي وجود ندارد امكان دسترسي به اطلاعات خودرويي كه در شهرهاي ديگر معاينه فني گرفنه اند وجود ندارد.وي ادامه داد: بي ترديد لازمه اجراي طرح "كم آلاينده" به جاي طرح "زوج يا فرد"، وجود يك سامانه يكپارچه معاينه فني در كشور است تا خودرو در هركجاي كشور معاينه فني گرفت اطلاعاتش در دسترس باشد و ايجاد اين سامانه در مهلت تعيين شده در دستور كار قرار دارد اما از شهرداري تهران انتظار مي رود درخصوص معرفي طرح كم آلاينده اطلاع رساني و فرهنگ سازي لازم را انجام دهد.همداني با تاكيد بر لزوم ايجاد مقدمات و ساز و كار مناسب، در راستاي اجراي طرح كم آلاينده گفت: از شهرداري تهران انتظار مي رود در زمينه ايجاد مقدمات گسترده اين طرح گام‌هاي موثري را بردارد، بايد براي اجراي اين طرح با سازمان حفاظت محيط زيست هماهنگي هاي لازم انجام شود و پيشنهاداتي در مورد درجه‌بندي خودروها به لحاظ آلايندگي ارائه و زمينه اي ايجاد شود تا شهروندان از شرايط خودرو خود مطلع شوند و بدانند وضعيت خودرو آنها به لحاظ آلايندگي چگونه است.وي با بيان اينكه اجراي طرح زوج يا فرد با شرايط فعلي در تمامي روزهاي سال مبناي قانوني ندارد گفت: از اين طرح تنها مي توان در مواقع اضطرار آلودگي هوا استفاده كرد و بايد در ماهيت طرح زوج يا فرد تغييراتي ايجاد كرد. نبايد طرح هايي كه جنبه سلبي دارند در شهر اجرا شود بايد به دنبال اجراي طرح هايي با رويكرد محيط زيستي در شهر باشيم.