درخواست رانندگان از پلیس برای بازنگری در برخی مجازات‌ها

درخواست رانندگان از پلیس برای بازنگری در برخی مجازات‌ها

یک فعال بخش حمل‌و‌نقل مسافری جاده‌ای در نامه‌ای از سوی خود و همکارانش از رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد در مجازات تخلفات رانندگی رانندگان بخش مسافری بازنگری و تخفیف صورت گیرد.

یک فعال بخش حمل‌و‌نقل مسافری جاده‌ای در نامه‌ای از سوی خود و همکارانش از رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد در مجازات تخلفات رانندگی رانندگان بخش مسافری بازنگری و تخفیف صورت گیرد.

به گزارش تین‌نیوز، مهرداد فروغی‌نژاد در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد «در مجازات‌های سنگین» و به گفته او «گاهی غیرعادلانه‌ای که برای رانندگان بخش مسافری تعیین شده که خود به نوعی موجب آسیب‌های اجتماعی و مشکلات معشیتی شده و برای بنیان خانواده یک راننده بسیار جدی و خطرناک است بازنگری و تخفیف، صورت گیرد

وی در بخش دیگری از این پیام افزود: در گذشته، ارزش یک راننده پایه یک در حد و اندازه درجه‌ یک سرهنگ تمام پلیس راه بود ولی اکنون این ارزش به حدی صدمه دیده است که حتی یک سرباز دفترچه یک راننده که سند قانونی کاری هر راننده است را با بی‌احترامی از یک راننده دریافت و ضبط می‌کند

این راننده حرفه‌ای بخش مسافری تاکید کرد: همچنین در گذشته به‌خاطر توقف‌های مربوط به نماز و شام و نیز ایست بازرسی‌های بین راه، ساعت کاری رانندگان اتوبوس از هشت ساعت به ۹ ساعت افزایش یافت ولی هم‌اکنون که دستگاه سپهتن در اتوبوس‌ها نصب بوده و ساعت رانندگی مفید و غیرمفید را بسیار دقیق از هم تفکیک و ساعت مفید رانندگی را محاسبه می‌کند لذا دیگر لزومی به استمرار قانون ۹ ساعت رانندگی نیست.

به گفته وی ۹ ساعت کاری بر اساس دستگاه سپهتن برابر است با ۱۲ساعت مفید رانندگی دفترچه، که خود به نوعی ابطال قوانین رانندگی مجاز  و تخلف مشهود و واضح و روشن است

فروغی‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین در بعضی موارد مشاهده شده است که مأمور بررسی  اطلاعات سپهتن در داخل اتاق افسر نگهبانی هر پاسگاه پلیس راه بعد از تبادل اطلاعات و بررسی اطلاعات سامانه سپهتن خودرو، به محض رویت هر تخلف به‌جای آن‌که خودرو را متوقف کند، اقدام به جریمه و نمره منفی می‌کند.

یک فعال بخش حمل‌و‌نقل مسافری جاده‌ای در نامه‌ای از سوی خود و همکارانش از رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد در مجازات تخلفات رانندگی رانندگان بخش مسافری بازنگری و تخفیف صورت گیرد.

یک فعال بخش حمل‌و‌نقل مسافری جاده‌ای در نامه‌ای از سوی خود و همکارانش از رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد در مجازات تخلفات رانندگی رانندگان بخش مسافری بازنگری و تخفیف صورت گیرد.

به گزارش تین‌نیوز، مهرداد فروغی‌نژاد در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا درخواست کرد «در مجازات‌های سنگین» و به گفته او «گاهی غیرعادلانه‌ای که برای رانندگان بخش مسافری تعیین شده که خود به نوعی موجب آسیب‌های اجتماعی و مشکلات معشیتی شده و برای بنیان خانواده یک راننده بسیار جدی و خطرناک است بازنگری و تخفیف، صورت گیرد

وی در بخش دیگری از این پیام افزود: در گذشته، ارزش یک راننده پایه یک در حد و اندازه درجه‌ یک سرهنگ تمام پلیس راه بود ولی اکنون این ارزش به حدی صدمه دیده است که حتی یک سرباز دفترچه یک راننده که سند قانونی کاری هر راننده است را با بی‌احترامی از یک راننده دریافت و ضبط می‌کند

این راننده حرفه‌ای بخش مسافری تاکید کرد: همچنین در گذشته به‌خاطر توقف‌های مربوط به نماز و شام و نیز ایست بازرسی‌های بین راه، ساعت کاری رانندگان اتوبوس از هشت ساعت به ۹ ساعت افزایش یافت ولی هم‌اکنون که دستگاه سپهتن در اتوبوس‌ها نصب بوده و ساعت رانندگی مفید و غیرمفید را بسیار دقیق از هم تفکیک و ساعت مفید رانندگی را محاسبه می‌کند لذا دیگر لزومی به استمرار قانون ۹ ساعت رانندگی نیست.

به گفته وی ۹ ساعت کاری بر اساس دستگاه سپهتن برابر است با ۱۲ساعت مفید رانندگی دفترچه، که خود به نوعی ابطال قوانین رانندگی مجاز  و تخلف مشهود و واضح و روشن است

فروغی‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین در بعضی موارد مشاهده شده است که مأمور بررسی  اطلاعات سپهتن در داخل اتاق افسر نگهبانی هر پاسگاه پلیس راه بعد از تبادل اطلاعات و بررسی اطلاعات سامانه سپهتن خودرو، به محض رویت هر تخلف به‌جای آن‌که خودرو را متوقف کند، اقدام به جریمه و نمره منفی می‌کند.