نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخن شهردار

سیدابوالفضل کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد

يزد مركز دانش ، مركز هنر ، مركز كار و تلاش و ابتكار و مركز ايمان و دين باوري است