سی‌وهفتمین مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های پایانه‌های شهرداری‌های کشور به میزبانی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در پایانه غرب برگزار شد.

سی‌وهفتمین مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های پایانه‌های شهرداری‌های کشور به میزبانی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در پایانه غرب برگزار شد.

سی وهفتمین جلسه مجمع عمومی اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشورروز چهارشنبه 13/10/96درمحل سالن اجتماعات پایانه غرب شهرداری تهران برگزارگردید.دراین جلسه که به ریاست آقای صدیقی مدیرعامل سازمان پایانه ها وپارک سوارهای شهرداری تهران تشکیل شد:

1- گزارش عملکرد مالی اتحادیه توسط بازرس به سمع ونظراعضاء رسید.

2- آقای احمد ترکمن با اکثریت آراء مجددا به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب گردید.

3- آقای صدیقی،مدیرعامل سازمان پایانه ها وپارک سوارهای شهرداری تهران،با اکثریت آراء به عضویت هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شد.

4- آقایان مهدی مژدهی فر،مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری ارومیه و عباس نواصری،مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز، به ترتیب به عنوان عضو علی البدل اول ودوم هیئت مدیره انتخاب شدند.