طی حکمی؛ انتصاب معاون امور اداري، رفاه و تداركات اداره كل امور اداري و پشتيباني سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

طی حکمی؛ انتصاب معاون امور اداري، رفاه و تداركات اداره كل امور اداري و پشتيباني سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

با حضور مهندس شاپور رستمي معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور آيين توديع و معارفه معاون امور اداري، رفاه و تداركات اداره كل امور اداري و پشتيباني برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، طي حكمي از سوي مهندس شاپور رستمي  معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور علي اكبر گل محمدي به عنوان معاون امور اداري، رفاه و تداركات اداره كل امور اداري و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور منصوب شد.
براساس اين گزارش، آيين توديع و معارفه اين معاونان با حضور مهندس شاپور رستمی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار و از خدمات و تلاش هاي  حسين مقيسه بعنوان معاون پيشين تقدير و تشكر بعمل آمد.