معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان : 700 ميليارد تومان براي تجهيز ماشين آلات شهري و روستائي در سال 94 پيش بيني شده است.

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان : 700 ميليارد تومان براي تجهيز ماشين آلات شهري و روستائي در سال 94 پيش بيني شده است.

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گفت: براي سال آينده به منظور به روز رساني تجهيزات  و ماشين آلات شهري و روستائي، بودجه 700 ميليارد توماني پيش بيني شده است.به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، محمد امامي امين در تشريح اهداف برپايي چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها افزود : اين نمايشگاه از دوم تا پنجم اسفند ماه با هدف هم افزايي و ايجاد يك رقابت سالم برپا شده تا با استفاده از اين فرصت، تعامل و انتقال تجربيات مديران شهري و روستايي در بستر مناسبي فراهم شود.وي گفت: در اين نمايشگاه سعي شده تا شهرداري ها و شركت هاي فعال در حوزه تجهيزات و خدمات مورد نياز شهرها و روستاها با انتقال بيواسطه نيازها و توانمندي هاي خود، به مطلوب تر شدن فضاي شهري و روستايي كمك كنند.امامي امين با بيان اينكه نمايشگاه مديريت جامع شهري توانسته علاوه بر شهرداري ها و دهياري ها، شركت هاي فعال در عرصه مديريت شهري را نيز گرد هم آورد، تصريح كرد: حضور شركت ها، شهرداري ها و دهياري ها در اين نمايشگاه، اين فرصت را بوجود آورده تا مديران شهري بتوانند ضمن آشنايي بيشتر با آخرين دستاوردهاي شركت هاي توليدي و خدماتي، بدون واسطه با توليدكنندگان تجهيزات دكوراسيون شهري و ماشين آلات، ارتباط برقرار كنند و اين نمايشگاه به نوعي بازاري در عرصه مديريت شهري باشد.معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به حضور فعال 34 شركت تعاوني منتخب دهياري ها در اين نمايشگاه افزود: يكي از مهمترين وظايف وزارت كشور، پشتيباني از دهياريها است و هر يك از اين تعاوني ها نزديك به 70 تا 80 روستا را تحت پوشش خود قرار مي دهند.وي با تاكيد بر استمرار خريد ماشين آلات مورد نياز شهرداري هاي زير 50 هزار نفر و دهياري ها در سال 94 گفت: در سال جاري با توجه به رديف در نظر گرفته شده در بودجه سال 93، چهار هزار و 800 دستگاه انواع ماشين آلات خدماتي و عمراني خريداري شد كه در سال آينده با توجه به بودجه 700 ميليارد توماني درنظر گرفته شده براي اين بخش، اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.امامي امين با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي كاهش شيب مهاجرت به كلانشهرها خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين وظايف ما در حوزه مديريت شهري و روستايي، ارتقا رضايتمندي ساكنان سگونتگاه هاي شهري و روستايي در تمام نقاط كشور است.چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها از دوم تا پنجم اسفند ماه در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران در 11 سالن و با حضور 156 شهرداري، 136 شركت مرتبط با فعاليت هاي شهري و همچنين 34 شركت تعاوني منتخب دهياري ها كشور در حال برگزاري است.