نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اعضا هیئت مدیره3

عبدالامیر مجدم

مدیرعامل سازمان پایانه های اهواز /
مسئولیت ها و وظایف