نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اعضا هیئت مدیره8

علی اکبر اسدی

نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور /
مسئولیت ها و وظایف