نايب رييس كميسيون عمران: برگزاري نمايشگاه جامع مديريت شهري در جذب سرمايه هاي بخش خصوصي اهميت ويژه اي دارد.

نايب رييس كميسيون عمران: برگزاري نمايشگاه جامع مديريت شهري در جذب سرمايه هاي بخش خصوصي اهميت ويژه اي دارد.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در حاشيه بازديد از چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها با مثبت ارزيابي كردن برگزاري اين دوره از نمايشگاه اظهار داشت: برگزاري اين نمايشگاه با توجه به نقش و ظرفيت بسيار بالاي شهرداري ها در جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، از اهميت ويژه اي برخوردار است.به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور : رضايي نماينده مردم جهرم با تاكيد بر ظرفيت بالاي شهرداري ها در جذب سرمايه هاي بخش خصوصي به نسبت ارگان هاي دولتي گفت: شهرداري هاي كشور با توجه به ظرفيتهاي قانوني خاصي كه براي انها در خصوص جذب سرمايه هاي خصوصي ديده شده، از توانايي بالايي برخوردارند.وي افزود: يكي از اختياراتي كه توسط مجلس به شهرداري ها داده شده، آن است كه مي توانند مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي كلان خود را از طريق فروش اوراق مشاركت جذب كنند كه اين اختيار قانوني براي سال آينده نيز به قوت خود باقي است.وي با اشاره به فعاليت شهرداري هاي كلان شهرها در جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، خاطرنشان كرد: نكته قوت اين نمايشگاه، ارايه بسته هاي قدرتمند سرمايه گذاري به بخش خصوصي توسط شهرداري هاي كلان شهرها بود كه نشان از توانايي و تمركز كلانشهرها در موضوع سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي كلان شهري دارد.رضايي ادامه داد: همچنين برخي از دهياري هاي حاضر در اين نمايشگاه توانسته بودند در بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري گام هاي قابل توجهي را بردارند؛ به عنوان مثال من در جريان فعاليت يك تعاوني دهياري قرار گرفتم كه توانسته بود سرمايه اوليه ۲۱ ميليون توماني خود را ظرف مدت زمان نسبتا كوتاهي به بيش از ۱.۵ ميليارد تومان داره ارتقا دهد.نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر نقش ويژه تعاوني هاي روستايي و دهياري ها در اشتغالزايي و بهبود معيشت روستانشينان گفت: بايد توجه داشت در شرايط امروز كه دولت در حمايت هاي مالي خود با مشكلات خاصي مواجه است، بايد از ظرفيت بالاي تعاوني هاي روستايي و دهياري استفاده كرد چراكه حمايت از اتحاديه تعاوني هاي روستايي، مي تواندبه بهبود وضعيت اشتغال، معيشت و درامدزايي روستاهاي كشور كمك كند.رضايي با اشاره به حمايت مجلس از طرح هاي روستايي گفت: مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه اخير خود ۳۵۰۰ ميليارد ريال در اختيار صندوق مهر امام رضا (ع) و بانك كشاورزي قرار داده است تا با استفاده از اين اعتبار، زمينه اشتغال روستايي را فراهم كند.وي افزود: تعاوني هاي روستايي مي توانند با ارايه طرح توجيهي تا سقف يك ميليارد تومان از اين منابع استفاده كنند .نايب رييس كميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان كرد: ما براي ماندگاري جمعيت روستايي و جلوگيري از مهاجرت به سمت كلانشهرها، نيازمند آموزش و جذب سرمايه گذاري در بخش خصوصي در دهياري هاي كشور و شهرداري هاي كوچك و متوسط هستيم.