همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی