وزير كشور :بدهي شهرداري ها ارتباطي با وزارت كشور ندارد.

وزير كشور :بدهي شهرداري ها ارتباطي با وزارت كشور ندارد.

وزير كشور  در پاسخ به اين سوال كه 'آيا اعتبار مربوط به وزرات كشور در بودجه 94، بدهي به شهرداري ها را در برمي گيرد؟' گفت: بدهكاري شهرداري ها ارتباطي با وزارت كشور ندارد بلكه با وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مرتبط است كه بايد حل وفصل شود و بدهي خود را تسويه كنند. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي كه شنبه 2 اسفند در حاشيه افنناح چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار كرد : با توجه به امكاناتي كه دولت در بودجه سال 93 در نظر گرفته بود اين امكان براي شهرداري ها و وزارت كشور فراهم شد كه بتوانند در حجم انبوه، ماشين آلات و تجهيزات خريداري كنند.وزير كشور اضافه كرد: براي سال 94 نيز مجددا اين پيش بيني در قانون بودجه به عمل آمده است.رحماني فضلي گفت: در بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه حدود 100 ميليارد دلار پيش بيني شده كه به مرور صرف تجهيزات ماشين آلات و امكاناتي شود كه بتوانند درمصرف سوخت كاهش ايجاد كنند.وي ادامه داد: درخصوص خريد قطار شهري، اتوبوس ها، تاكسي ها و ماشين آلات ديگر از جمله ماشين آتش نشاني به مرور درخواست آنها به شوراي اقتصادي مي رود و مجوز خاص آنها گرفته مي شود و از آن محل هم با مشاركت شهرداري ها مي توانيم در تجهيز شهرداري ها به خصوص شهردارهاي زير200 هزار نفر و 50 هزار نفر با اولويت به آنها امكانات دهيم تا بتوانند خدمات خوبي به مردم ارايه كنند.رحماني‌فضلي درباره مشاركت بخش خصوصي در چهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللي جامع مديريت شهري گفت: همه شركت‌هاي حاضر در اين نمايشگاه بخش خصوصي هستند و اولويت ما نيز بخش خصوصي خواهد بود