1585 نقطه پرتصادف آشكارسازي شده است

1585 نقطه پرتصادف آشكارسازي شده است

روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با هدف بررسي وضعيت پروژه شناسايي، اولويت بندي و ايمن‌سازي نقاط پرتصادف و بررسي موضوع وقوع تصادفات در محدوده 30 كيلومتري اطراف شهرها و اتخاذ تدابير ايمني پيرامون اين امر، كميته مهندسي ايمني راه كميسيون ايمني راهها با حضور اعضاء تشكيل جلسه داد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، رضا اكبري مديركل دفتر نگهداري راههاي سازمان با اشاره به اهميت و ضرورت برگزاري جلسات مستمر با مسئولان پليس راه درخصوص طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با موضوع ايمن راه، ارتقاي ايمني سفرهاي جاده‌اي و پروژه‌هاي در دست اجرا در اين خصوص افزود:

با تلاش مسئولان و دست‌اندركاران ذي‌ربط 1585 نقطه آشكار سازي گرديده و به مرحله نهايي تهيه طرح ايمن‌سازي رسيده است.

اكبري همچنين گفت: طرح شناسايي و رفع 1585 نقطه پرتصادف در راههاي كشور مقرر بود كه در دو مرحله انجام شود و خوشبختانه در مرحله اول 1585 نقطه‌ آشكارسازي شده است و در مرحله بعدي، ايمن‌سازي 350 نقطه در دستور كار اجرا قرار دارد.

مديركل دفتر نگهداري راهها همچنين به انجام بازديدهاي ميداني در ارتباط با شناسايي نقاط پرتصادف در استانها و برگزاري جلسات كارشناسي با حضور مسئولان و كارشناسان دفاتر توسعه ايمني راه و حريم و دفتر نگهداري راهها در ستاد مركزي استان اشاره كرد و اظهار داشت:

از ابتداي اجراي طرح مقرر شد در هر استان 10 نقطه اولويت‌دار از فهرست نقاط اولويت بنيد شده جهتتهيه طرح و ايمن سازي به ستاد معرفي شود كه اين اتفاق صورت گرفت و طي برگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان، طرح ايمن سازي اين نقاط تهيه شد و در نظر است باتوجه به ابلاغ 20 تا 30 ميليارد ريال اعتبار در سال‌جاري براي هر اداره كل جهت اجراي طرح يادشده، مابقي نقاط در مرحله دوم و به تدريج در سال 98 ايمن‌سازي شود.

براساس اين گزارش سرهنگ ابراهيم وهاب‌زاده  جانشين رياست پليس راه راهور ناجا با تأكيد بر لزوم همدلي و تعامل مسئولان و نهادهاي ذي‌ربط در امر ارتقاي ايمني راهها و كاهش تصادفات، تأمين اعتبار لازم، پيگيري دستورالعملهاي اجرايي از سوي استانها و انجام بازديدهاي مستمر از نقاط پرتصادف را از جمله مواردي دانست كه در اجراي اين طرح مؤثر است.

وي گفت:

ماهيت تصادفات و عواملي كه در شكل‌گيري سوانح تأثيرگذار است در هر ناحيه متفاوت است. يك نسخه مشترك و واحد نمي‌توان براي كل مجموعه‌ها در نظر گرفت. به طوريكه نياز است هر محدوده‌اي مستقلاً مورد بررسي قرار گيرد.

سرهنگ وهاب‌زاده خواستار كاهش 10 كيلومتر سرعت مجاز در محدوده 30 كيلومتري اطراف شهرها شد و گفت:

اين امر يكي از اقدامات كليدي در كاهش تصادفات است كه باتوجه به سامانه‌هاي در اختيار اجراي آن امكان‌پذير است

وي افزود: 30 كيلومتر الزاماً براي همه شهرها مطرح نيست در برخي از استانها نظير استانهاي شمالي باتوجه به فواصل كوتاه شهرها اين كيلومتر تغيير مي‌كند. به عبارتي بين 3 تا 30 كيلومتري اطراف شهرها كاهش سرعت 10 كيلومتري مي‌تواند عاملي مؤثر در جهت كاهش تصادفات جاده‌اي باشد.

اين گزارش حاكي است در ادامه اين جلسه پس از بحث و بررسي از سوي اعضاي حاضر در جلسه كه متشكل از نمايندگاني از وزارت كشور، پليس راه ناجا، سازمان ملي استاندارد ايران، مركز تدوين مقررات و ايمني حمل و نقل و مسئولان و كارشناسان دفاتر نگهداري راهها، آمار، ايمني و ترافيك و دفتر توسعه ايمني راه و حريم بودند، به منظور سرعت‌ بخشي به روند كار پروژه شناسايي و رفع نقاط پرحادثه در راههاي كشور، مقرر شد از مهر ماه سال‌جاري (شروع سه‌ ساله دوم) با همكاري پليس راه، كميته‌اي تشكيل و گزارشات و اطلاعات به صورت سيستمي تبادل گردد.

گفتني است ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته به كميسيون ايمني راهها، ارايه گزارش واقعيت‌هاي نقاط پرتصادف در جلسات آتي كميته، همچنين بازنگري دستورالعمل شناسايي نقاط پرتصادف طي 3 ماه آينده، اخذ استعلام از دانشگاهها و مراجع علمي درخصوص اجراي پروژه و ارسال صورتجلسات ايمن‌سازي نقاط پرتصادف از جمله مهمترين مصوبات نشست كميته مهندسي ايمني راه كميسيون ايمني راهها در زمينه اجراي طرح ايمن‌سازي نقاط پرتصادف بوده است