وزیر کشور خواستار استمهال هزینه های گاز و برق مصرفی پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور در دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 99 شد .

با ابلاغ بخشنامه ای از سوی جمالی نژاد به استانداران صورت گرفت تاکید وزارت کشور در زمینه تعطیلی بوستان ها و پارک ها و مراکز تفریحی شهری و روستایی و جلوگیری از هرگونه تجمع در این اماکن