نیمه شعبان مبارک باد

وزیر کشور خواستار استمهال هزینه های گاز و برق مصرفی پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور در دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 99 شد .