نشست فصلی هیئت مدیره اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور در11 اردیبهشت 98 در شهر مقدس مشهد برگزار شد

جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور
۱ تیر ۱۳۹۸

جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور

نشست فصلی هیئت مدیره اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور در11 اردیبهشت 98 در شهر مقدس مشهد برگزار شد

با حضور جناب آقای دکتر موفق مشاور رئیس و مدیرکل حراست و  دبیر پدافند غیرعامل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مهندس عباسی مدیر عامل اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداری های کشور و اعضای هیئت مدیره اتحادیه پایانه ها برگزار گردید.

مشاور رئیس و مدیرکل حراست و  دبیر پدافند غیرعامل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اهمیت و جایگاه مراقبت های مدیریتی از جمله شنود و حفاظت از اطلاعات حوزه تخصصی پایانه ها ضمن نمایش فیلم آموزشی در این رابطه مواردعلمی  را به مدیران حاضر ارائه دادند.

مدیر عامل اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافری شهرداریهای کشورافزود :بحث هوشمند سازی پایانه ها یکی از مسائل مهم است که پایانه شهرداری در این مسیر فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارند .

وی ادامه داد: یکی از معضلات پایانه ها حمل بار خرد توسط اتوبوس ها و ورود آنها به پایانه ها و انبارهای توشه است که می تواند مخاطراتی را برای مسافران ایجاد کند لذا باید بیشتر مورد توجه مدیران پایانه ها قرار گیرد.

 وی با بیان اینکه بحث حذف 5 درصد عوارض یکی از چالش های پیشرو پایانه های مسافربری است که باید برای آن چاره ای اندیشید، اظهار کرد: اگر عوارض حذف شود با وجود هزینه های حامل های انرژی پایانه ها دچار مشکل شده کیفیت ارائه خدمات در پایانه ها به شدت افت خواهد کرد و لذا این موضوع باید با مذاکره با نمایندگان مجلس پیگیری شود.

در ادامه رییس هیات مدیره اتحادیه پایانه های مسافربری کشور و مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت :  در حال حاضر اهمیت حمل و نقل جاده ای در قیاس با سایر حمل و نقل ها پوشیده نیست زیرا براساس آمار 90 درصد حمل و نقل از طریق جادهای و 10 درصد دیگر از طریق حمل و نقل ریلی و هوایی است.اما با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای این بخش همواره با مشکلات زیادی به ویژه در حوزه پایانه های مسافربری روبرو است که یکی از آنها مدیریت دوگانه در این بخشاز سوی اداره کل راهداری و سازمان پایانه های مسافربری است که باید آن را به حداقل برسانیم.