نشست مشترک کارگروه تخصصی سازمان های بار و پایانه های مسافربری شهرداری های کشور

۱۹ خرداد ۱۳۹۸