499 میلیارد ریال یارانه بلیت حمل و نقل عمومی شهری سال 1393 پرداخت شد

۱۱ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محمد امامی امین با بیان مطلب فوق گفت: از این اعتبار 239 میلیارد و 357 میلیون ریال بابت یارانه بلیت اتوبوسرانی های درون شهری به سازمان های اتوبوسرانی و حمل و نقل همگانی شهرداری ها پرداخت شد.وی افزود : سهم یارانه بلیت اتوبوس شهرداری های کلانشهرها پس از تائید تعداد مسافر جابجا شده بر اساس کارت بلیت به حساب آنها پرداخت خواهد شد.امامی امین در ادامه گفت : در مرحله نخست پرداخت یارانه بلیت حمل و نقل عمومی شهری سال جاری، 260 میلیارد و 185 میلیون ریال به قطار شهری ها اختصاص یافت که سهم متروی تهران 249 میلیارد و 778 میلیون ریال و سهم متروی مشهد 10 میلیارد و 407 میلیون ریال بود.شایات ذکر است ، یارانه بلیت اتوبوس و مترو براساس میزان جابه جائی مسافر و تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها اختصاص داده می شود .