کسب رتبه برتر در مجموعه سازمانهای شهرداری مشهد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت

۶ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد  :‌  با توجه به اتمام مدت اعتبار گواهینامه سیستم کیفیت سازمان ایزو 9001 – 2008  طبق هماهنگی صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ( تشکیلات بهبود روشها و آموزش ) مقرر شد ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001- 2008 برای سازمان های شهرداری مشهد  برگزار گردید  که این مهم توسط نماینده شرکت توف اینترسرت آلمان در تاریخ 29/3/93 در سازمان پایانه های مسافربری در حوزه اقدامات صورت گرفته انجام پذیرفت و با توجه به ارزیابی انجام شده توسط شرکت ممیزی کننده و نیز دبیرخانه تعالی سازمانی ، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد با کسب امتیاز عالی به عنوان برتر در مجموعه سازمانهای شهرداری مشهد انتخاب گردید.