برگزاری اولین جلسه هماهنگی و تبادل نظربین سازمان پایانه های مسافربری و اداره کل حمل و نقل استان اصفهان

۵ مرداد ۱۳۹۳

موارد زیر در جلسه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

۱- در خصوص آموزش و بازدید دوره‌ای پیرامون مباحث آتش نشانی در داخل اتوبوسها و شرکتها از تجربیات کارشناسان محترم آتش نشانی استفاده شود.

۲- با توجه به اعلام قیمت کارشناس محترم دادگستری در خصوص افزایش کرایه و تمدید قرارداد دو ساله شرکتهای مسافربری برابر بخشنامه شماره ۸۱۶۵/۲۱- ۲۱/۴/۹۳ پیگیری لازم انجام گردد.

۳- اعلام به موقع نرخ پایه فروش بلیت جهت اخذ ۵% عوارض شهرداری.

۴- در خصوص راه‌اندازی اتوماسیون بار (انبار توشه) در پایانه‌ها و (انبار موجود) در محوطه داخلی پایانه کاوه پیشنهاد و راهکارهای قانونی به سازمان ارائه شود.

۵- با توجه به آمادگی شهرداری اصفهان در خصوص ساخت و بهره‌برداری پایانه جدید اندیشه از طریق بخش خصوصی (مشارکتها) نسبت به معرفی اشخاص یا شرکتها اقدام شود.

۶- با توجه به آماده بودن بهره‌برداری پایانه جدید درون استانی جی واقع در خیابان همدانیان بعد از ۲ سال مشکلات دو شرکت معرفی شده در پایانه رفع گردد.