تخفیف 10 درصدی بلیت اتوبوس برون شهری به اشخاص تحت پوشش کمیته امداد

۵ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل وپایانه های استان تهران، براساس این توافقنامه صورت گرفته مقرر شد همکاری و هماهنگی لازم برای استفاده از منابع و تسهیلات طرح های خوداشتغالی کمیته به تعداد 50 مورد برای ایجاد اشتغال دربخش ناوگان حمل ونقل برون شهری و روستایی انجام پذیرد. دراین زمینه افراد معرفی شده توسط کمیته امداد پس از بررسی های لازم ودرصورت امکان صدور کارت هوشمند به این نهاد معرفی گشته تا پس از مراحل اداری و تحویل ناوگان مناسب جهت فعالیت در حوزه حمل ونقل مسافربری استان تهران مشغول شوند.لازم به ذکر است معرفی زنان سرپرست خانوار برای خرید ناوگان از (محل تسهیلات کمیته) و فعالیت آنان دربخش حمل ونقل سواری کرایه بین شهری ویژه بانوان از جمله اقداماتی است که درحال پیگیری است. همچنین مقرر شد مبلغ هفت میلیون ریال معادل هفتصد هزار تومان سکه از سوی کمیته برای استفاده درباجه های عوارضی درقبال دریافت معادل وجه مربوطه قرارگیرد. در ادامه این گزارش می افزاید: به منظور دسترسی سهل و آسان رانندگان وسرنشینان خودروهای عبوری از محل عوارضی تهران نسبت به تغییر محل استقرار صندوق های جمع آوری صدقات کمیته امداد اقدام شود. گفتنی است بنا بر موافقت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافربری تهران و اتحادیه تعاونی های مسافربری 17گانه تهران مقرر شد که نسبت به اعطای تخفیف به میزان 10 درصد از بهای بلیت مسافری به اشخاص تحت پوشش کمیته با ارائه کارت شناسایی از سوی شرکت های مسافری اقدام شود.