بازدید استاندار خراسان رضوی از خدمات رسانی در پایانه های مسافربری مشهد

۷ بهمن ۱۳۹۲

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد :  مهندس رشیدیان  استاندار خراسان رضوی به اتفاق  معاونین ، فرماندار مشهد مقدس و تیم همراه  از خدمات انجام  شده در پایانه های مسافربری شهرداری مشهد بازدید نمودند . در این بازدید که بدون برنامه ریزی قبلی و به صورت سرزده درحین انجام ماموریتهای حوزه های مختلف خدمتگذار در پایانه مسافربری مشهد صورت گرفت ، مهندس رشیدیان  با حضور در جمع زائرین و بارگاه منور رضوی  از نزدیک و به صورت میدانی از خدمات ارائه شده ایشان کسب اطلاع  نمود و نحوه خدمات ارائه شده به زائرین رو مسافرین را مورد ارزیابی قراردادند . وی در این بازدید ضمن مطلوب ارزیابی نمودن خدمات ارائه شده ، از تلاش و حضور  فعال مدیران دو حوزه  اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان خراسان و همچنین مدیریت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد که با بسیج تمامی امکانات در جهت بازگشت زائرین و مسافرین بارگاه منور رضوی تلاش می نمایند قدردانی نمود و اظهار امیدواری نمود این روند خدمات رسانی با حرکتی رو به جلو و فعالتر از سنوات گذشته تا پایان طرح ادامه یابد .خاطر نشان می سازد سالن های فروش بلیت – محل استقرار مسافرین و اسکان ارزان قیمت  – سیستمهای خدماتی و امنیتی  در پایانه –  جایگاه سوار شدن مسافرین  و مرکز نظارت تصویری  از جمله مکانهایی بودند که مورد بازدید  قرار گرفت .