ارتقاء سطح علمی مدیران و کارکنان پایانه های کشور تا مقطع کارشناسی

۸ آبان ۱۳۹۲

محمدرضا عبادی اعلام کرد : ارتقاء سطح علمی مدیران و کارکنان پایانه های کشور تا مقطع کارشناسی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران که به صورت دوره های تک پودمان ، کاردانی ناپیوسته پودمانی و کارشناسی ناپیوسته پودمانی خواهد بود، در آینده ای نزدیک از طریق شرکت تعاونی راهبرسیمرغ نشان اجرایی خواهد شد .