گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ایلام

۲۶ تیر ۱۳۹۸

عملکرد سه ماه اول سال 1398 پایانه مسافربری شهدای شهرداری ایلام:

1- آمار درآمد اجاره بها و عوارض وصول شده مبلغ1/804/687/210 ریال

2- جابجایی مسافر برون شهری اتوبوسرانی توسط بخش خصوصی 49169 نفر

3- جابجایی مسافر برون شهری سواری ها توسط بخش خصوصی 45784 نفر

4- جابجایی مسافر برون شهری مینی بوس ها توسط بخش خصوصی 3876 نفر

5- نظافت و شست و شوی تمام پایانه مسافربری به صورت شبانه روز

6- نظارت بر عملکرد تمامی شرکت های حمل و نقل در پایانه مسافر

7- تجهیز، بازسازی و رنگ آمیزی بدنه دیواری کلیه سطوح ترمینال با نقاشی های مرتبط با موضوع حمل و نقل

8- تجهیز و آماده سازی کلیه سیستم های سرمایشی ترمینال جهت رفاه حال مسافرین با توجه به فصل گرم سال

9- افزایش ارتقاء سطح روشنایی و فضای محوطه ترمینال جهت رفاه حال مسافرین

10- تجهیز و بازسازی کلیه سرویس های بهداشتی ترمینال و نصب دو عدد توالت فرنگی

11- نصب سایه بان نشیمن در ضلع جنوبی و شمالی ترمینال جهت رفاه حال مسافرین

12- ثبت و صدور نامه وارده و صادره