گزارش عملکرد پایانه مسافربری شهرداری کرمانشاه

۳۱ تیر ۱۳۹۸

گزارش عملکرد پایانه مسافربری شهرداری کرمانشاه

عملکرد این سازمان در سا ل 97 به هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین شرکتهای مسافربری مبادرت به راه اندازی دفتر مرکزی فروش بلیط نمود که از مزایای این طرح می توان به :

  1. جمع آوری جارچی ها
  2. اجرای دقیق قوانین و مقررات
  3. افزایش سطح خدمات به مسافرین
  4. ارتقاء سطح ایمنی و کیفی
  5. حفظ جایگاه اجتماعی و حقوقی مالکین و رانندگان
  6. تک نرخی شدن قیمت بلیط ( برابر نرخ مصوب )
  7. حرکت اتوبوسها با حداقل تأخیر
  8. امکان دسترسی و انتخاب شرکتهای مختلف توسط مسافر درآن واحد ومزایای دیگری که مشروح آن قبلا” طی گزارشات به حضور ایفاد گردیده است.

همچنین با لینک سیستم فروش بلیط به سامانه سفر 724 امکان خرید اینترنتی بلیط جهت مسافرینی که قصد سفر از مبدأ کرمانشاه را دارند فراهم شده است .