گزارش عملکرد مسافربری شهرداری لاهیجان

۶ مرداد ۱۳۹۸

گزارش عملکرد مسافربری شهرداری لاهیجان

1-راه اندازی سیستم اعلام حرکت وپخش در نمایشگر

2-ساخت و انتقال انبارهای توشه جدید الاحداث

3-احداث خوابگاه رانندگان با تمام امکانات گرمایشی و سرمایشی

4-جذب پیمانکار جهت رنگ آمیزی ، زیبا سازی وبه نقش کشیدن مناظر زیبا بر روی کلیه دیوارهای پایانه

5-ایجاد سرویس تاکسی پایانه بصورت رایگان

6-یکسان سازی و ادغام شرکتهای مسافربری (جهت اتحاد مدیران بمنظور پیشبرد و پیشرفت حمل ونقل پایانه)و حذف جار زدن جهت جذب مسافر

7-ایجاد دفتر انجمن صنفی

8-ساخت دفتر کار مدیران برای جلسات و حسابرسی

9-تعویض سراسری سربندی پایانه