تقدیر رییس سازمان شهرداریها و دهیاریاهای کشور از پیشکسوتان عرضه حمل و نقل

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تجلیل از پیشکسوتان در عرصه حمل و نقل با حضور جناب آقای دکتر جمالی نژاد از آقایان احمد ترکمن _محمد صحراکار  و اکبر بهارلو