آقای مهندس نوری هریس سلام علیکم انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل بار مسافر شهرداری رشت تبریک عرض می نمایم

۲۰ مهر ۱۳۹۸