آقای مهندس حسن خوانساری سلام علیکم انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری ورامین تبریک عرض می نمایم

۱۹ آبان ۱۳۹۸