آقای مهندس حسن شجاعی پور سلام علیکم انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل حمل و نقل بار مسافر شهرداری بوشهر تبریک عرض می نمایم

۱۹ آبان ۱۳۹۸