مدیرعامل اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداری های کشور : 26 آذر ماه روز حمل و نقل را تبریک گفت

۲۶ آذر ۱۳۹۸

26آذر روز حمل و نقل یادآور ایثارگری دلیر مردان عرصه حمل و نقل باری و عمومی کشور است که با لبیک سردادن به ندای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی( ره )برگ زرین دیگری به کتاب پرافتخار ایران زمین افزودند.

در جامعه امروز حمل و نقل برون شهری و درون شهری به عنوان یکی از پایه های اقتصاد مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته استودر همین راستا و به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات به مردم می بایست اقدامات و اصلاحات اساسی در حوزه پایانه های مسافر و بار برون شهری صورت گیرد که این مهم نیز در سایه همدلی و حمایت کلیه مدیران و فعالین این عرصه میسر خواهد بود .

اکنون که نماد حرکت و پویایی ایران اسلامی را می توان در طنین آوای فعالان حوزه حمل و نقل شنید، شایسته است به مسیر خدمت رسانی که مسئولان و مدیران این حوزه طی می نمایند، بنگریم و همچنین قدر و منزلت خانواده عظیم حمل و نقل را در آیینه تاریخ بیابیم .

 در پایان این روز را به تمامی دست اندرکاران و همکاران حوزه حمل و نقل برون شهری و درون شهری تبریک می گویم و امید است تمامی تلاشگران این عرصه در پرتو الطاف بیکران الهی برای تقویت و تحکیم اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موید و منصور باشند .

                                                                                                   رسول عباسی

                                                                                              مدیرعامل اتحادیه