پیام رهبری

رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیدند.
۱۹ خرداد ۱۳۹۸