نیمه شعبان مبارک باد

۸ فروردین ۱۴۰۰

سر راهت در انتظارم

برده هجرت صبر و قرارم

جز ظهورت ای گل زهرا

به خدا حاجتی ندارم
کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات