عنوان عوارض تمدید پروانه های ساختمانی 13 شهرداری توسط وزیر کشور ابطال شد

۲۷ شهریور ۱۳۹۷

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تشکیل جلسات کمیته تخصصی عوارض با حضور دستگاه های ذیربط و ابطال عنوان عوارض 13 شهرداری مرکز استان توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی اکبر اسدی با بیان مطلب فوق افزود: در اجرای ماده (85) قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال (1375)، دفتر چه های عوارض سال 97 تمامی مراکز استان ها در جلسات متمادی کمیته تخصصی عوارض با حضور دستگاه های ذیربط مورد بحث و تفحص قرار گرفت.

وی افزود: عنوان تعرفه عوارض”تمدید پروانه های ساختمانی” خارج ازضوابط قانونی توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب شده است.

اسدی اضافه کرد: به استناد قانون فوق الذکر عنوان عوارض شهرهای مشمول که عبارتند از: اراک، ارومیه، بجنورد، تبریز، رشت، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، کرمانشاه، گرگان، مشهد و یاسوج توسط وزیر کشور ابطال شد.

وی خاطرنشان کرد: وضع عوارض موصوف می بایست طبق ترتیبات تبصره(2) ماده(29) قانون نوسازی و عمران شهری صورت پذیرد.