انتصاب مرضیه شاه محمدی به سمت مدیرکل دفترحمل و نقل ریلی درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سرکار خانم مرضیه شاه محمدی

با احترام بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند باری تعالی توفیقات روز افزونتان را آرزومندم رجاء واثق دارم که در این عرصه جدید نیز همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کماکان موفق .مؤید و پیروز باشید