گزارش تصویری

حضور جناب آقای دکتر معصومی معاون امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در اتحادیه سازمان های پایانه ها

نشست مدیران پایانه های کشور در تهران

جلسه هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور

برگزاری نشست فصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور به میزبانی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری  کلانشهرتبریز