احداث ترمینال

از آنجا که اولین تاسیسات پایانه های استاندارد در تهران به اجرا گذاشته شد و سازمان ترمینالهای تهران اولین مجموعه از این تشکیلات می باشد لذا بسیاری از قوانین سازمانهای پایانه ها ابتدا به ساکن در مورد تهران به تصویب رسید که البته طبق ماده 5 این لایحه شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر مکلف به تأسیس ترمینال با در نظر گرفتن همین قوانین بسته به امکانات خود می باشند . با گسترش پایانه ها در کشور و همچنین سازمانهای پایانه ها این مواد دچار تغییرات گردیده و از آن قوانین دیگری منشعب شد که در ذیل به آنها می پردازیم :

  1. لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 9/2/1359
  2. قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب17/12/1372
  3. آئین نامه اجرائی ماده 2 اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 10/8/1374
  4. آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 7/3/81
  5. آئین نامه اجرائی ماده 2 اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 29/10/138

برای دریافت جزئیات هر یک از آیین‌نامه‌های فوق اینجا را کلیک نمائید.