درباره مدیر عامل

معرفی مدیر عامل

رسول عباسی : مدیرعامل اتحادیه پایانه های کشور / کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل شهری ( ترافیک ) دانشگاه ازاد اسلامی تهران

مسئولیت ها و وظایف :

 • سابقه فعالیت کارشناس در حوزه شهرسازی مناطق شهردای تهران
 • سابقه فعالیت کارشناس در حوزه سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران 5 سال
 • مسئول اداره رفاه کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور
 • مسئول پشتیبانی پروژه ملی ساخت بندرچند منظوره وابسته به وزارت جهاد سازندگی سال1374
 • مدیر کل دفتر هماهنگی حمل ونقل وترافیک سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور 7 سال
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه سازمان اتوبوسرانی های کشور 5 سال
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه سازمان اتوبوسرانی های کشور 3 سال
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه سازمان تاکسیرانیهای کشور 4 سال
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه های سازمان تاکسیرانیهای کشور 3 سال
 • سرپرست اتحادیه های سازمان تاکسیرانیها ی کشور 6 ماه
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه سازمان و شرکتهای قطار شهری (متروهای ) کشور 3 سال
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور 5 سال
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور 3 سال
 • عضو و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سازمان و پایانه ها ی کشور 4 سال
 • عضو کمیته اصلی هدفمند سازی وشورای راهبردی حمل و نقل وترافیک وزارت کشور 5 سال
 • پایه گذاری و راه اندازی و یکپارچه سازی 450مرکز مکانیزه معاینه فنی و برای اولین بار در کشور
 • مشاور ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور 2 سال
 • نماینده وزیر کشور در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران 2سال
 • عضو کمیته فنی بازرگانی ماشین آلات و حمل ونقل همگان شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی